Елис инженеринг груп ООД е българско инженерингово дружество, занимаващо се с проучване, проектиране, производство и монтаж в областта на обзавеждането на сгради и офиси.

Елис инженеринг груп ООД е обзавел офиси на

 • SIEMENS България
 • Национална Електрическа Компания
 • Национален център по сърдечно-съдови заболявания
 • Национална агенция по енергийна ефективност
 • Българска Телекомуникационна Компания
 • Обединена Българска банка
 • Кинтекс
 • Мини Марица-изток
 • Институт по ортопедия (Горна Баня)
 • Оловно-цинков комбинат (Кърджали)
 • Агенция по приватизация
 • Национална служба по заетостта (София)
 • ЖП управление (София)
 • Министерство на транспорта и съобщенията 
 • Министерство на икономиката
 • NISSAN България
 • и много други


Pеференции